Klagomålshantering

Om du har synpunkter på vad som händer på förskolan vänder du dig i första hand till pedagogerna. Du kan även vända dig direkt till rektor eller via mail: rektor@sipsolna.se

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen på förskolan kan du vända dig till den som driver verksamheten: huvudmanforskola@gmail.com

Om man inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta Solna stad Barn – och utbildningsförvaltningen eller kontaktcenter 08-746 1000 tillsynsansvarig för fristående förskolor.