Kultur och scenkonst

Sip Solna erbjuder alla våra barn 1-6 år ett brett kulturutbud under deras vistelsetid på förskolan. 

Kulturutbud är en professionell kulturverksamhet som innehåller olika delar såsom upplevelse, skapande & uttrycksformer inom olika områden såsom teater, musik, konst, film, foto, litteratur, dans och kulturarv. 

Kulturutbud handlar om  integration och mångfald och bidrar till att människor förs samman och barnen socialiseras in i samhället och i de olika kultur. Det har också positiva effekter på barnets självkänsla, välbefinnande och det sociala samspelet vilket vidare leder till bättre relationer, förbättrad inlärning samt förbättrad kommunikation. Vår ambition är att alla barn ska få upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa detta genom att uppleva, upptäcka & skapa.

Genom att erbjuda barnen kulturutbud vill vi skapa förutsättning för barn att få

  • Tillgång till ett professionellt kulturutbud
  • Utveckla sin nyfikenhet och kreativitet.
  • Grundläggande kunskaper i flera konstnärliga uttryck.